Reports
 
 
   
 
News Response
Press Releases
 
 
   
 
特別消息: 中秋節康盟總辦事處及陳福成資源中心提早休息通告
 

由於中秋節關係,康盟總辦事處及陳福成資源中心將於2017104 (星期三)下午4時提早休息,並於106(星期五)恢復正常服務。

 

不便之處,敬請原諒!